Afbeelding van slaven op de gouden koets

 

Waarom een geschiedeniscursus

De Rotterdamse geschiedenis is – omdat Rotterdam een havenstad is – al eeuwenlang vervlochten met de landelijke, Europese en mondiale geschiedenis. De aanleiding voor het opstarten van deze geschiedeniscursus was dat veel bezoekers – van bijvoorbeeld de Keti Koti herdenking – aan ons vertelden dat ze méér willen weten over het slavernijverleden. “Op school niks over gehad” was een veelgehoorde opmerking. Wij bieden een geschiedeniscursus voor volwassenen. Dus met ruimte voor vragen en een sfeer van dialoog. Ruimte voor elkaars gevoelens, want geschiedenis is een kwestie van perspectief. We gaan samen op zoek gaan naar wat de geschiedenis te bieden heeft aan ervaringen, lessen voor de toekomst. We bieden een inclusieve geschiedeniscursus over de koloniale geschiedenis van Nederland, die aansluit op “het verhaal van Rotterdam”. Niet in één avondje, snel snel, maar een cursus.

Inclusieve geschiedenis
Met de term “inclusief” bedoelen we: een cursus die ingaat op het perspectief van verschillende groepen in de samenleving. Dwz een cursus die de geschiedenis benadert vanuit het inzicht dat “waarheid” een relatief begrip is, afhankelijk van het perspectief van degene die de geschiedenis maakt/ ondergaat/ overkomt/ schrijft/ interpreteert enz. Inclusieve geschiedenis is een benadering die geen behoefte heeft aan – bijvoorbeeld – “heldenverering” van de VOC, maar probeert te onderzoeken welk effect de VOC heeft gehad op Nederland, de wereld, en welke erfenis daarvan nog bewaard is in de diverse verhalen van vandaag. Verhalen van trots komen dan naast verhalen van pijn. Inclusieve geschiedenis vraagt een open en lerende houding van onderzoekers, docenten en cursisten, dwz de bereidheid en alertheid om “verborgen geschiedenissen” aandacht te geven. Inclusieve geschiedenis is ook: leren omgaan met gevoelige geschiedenissen (“sensitive histories”) of zelfs controversiële geschiedenissen. Inclusieve geschiedenis is hoe wereldgeschiedenis vervlochten raakt met lokale geschiedenis.

Rotterdam
In de cursus besteden we ook aandacht aan de geschiedenis van Rotterdam en haar inwoners. Dit doen we in de lessen, en “buiten” bijvoorbeeld met een excursie. Bijvoorbeeld naar het Stadsarchief, Museum Rotterdam, het Maritiem Museum of een combinatie. Hierbij komt dan ook de vraag aan de orde, welke sporen van die inclusieve geschiedenis zichtbaar zijn, in de stad Rotterdam zelf en in de “collectie Rotterdam”.

Dialoog
Deze cursus draagt bij aan het talent van mensen om op een constructieve manier om te gaan met verschillende verhalen, gevoelige geschiedenissen, die allemaal deel uitmaken van het grotere verhaal van havenstad Rotterdam. Het is in een dynamische internationale stad een onmisbaar talent om niet “de ene waarheid” te claimen, maar juist samen op zoek te gaan naar de feiten, de bronnen te onderzoeken en de verschillende emoties in de beleving te erkennen.

Cursus Geschiedenis: Over het Nederlandse koloniale- en slavernijverleden in de verschillende werelddelen van ca. 1500 tot heden:
In acht bijeenkomsten met acht top-docenten verkennen we de geschiedenis van het Nederlandse koloniale – en slavernijverleden. De cursus geeft inzicht in de belangrijkste historische processen, en gaat daarnaast over de vraag hoe je “de geschiedenis” kan begrijpen vanuit het heden. Zo wordt in elke les ruim tijd genomen voor het bespreken van verschillende perspectieven op gevoelige thema’s. Doel is een groter besef en bewustzijn van de samenhang tussen je eigen geschiedenis en die van andere Rotterdammers.

Voor wie:
Je hebt interesse in geschiedenis, en hoe deze van verschillende kanten belicht kan worden. Een vooropleiding is niet nodig. Je hoeft geen boeken te lezen of werkstukken te schrijven. Na afloop van de cursus ontvang je een certificaat. Het maximum aantal deelnemers is 35. Aanmeldingen worden op volgorde van ontvangst behandeld.

Docenten:
Eline Rademakers, Cátia Antunes, Wim Manuhutu, Nancy Jouwe, Alex van Stipriaan, Valika Smeulders, en Wayne Modest.

Partners:
Wereldmuseum en Tropenmuseum. Met speciale dank aan Gebiedscommissie Delfshaven.

De cursus heeft inmiddels vijf maal plaats gevonden. De eerstvolgende cursus wordt gegeven in het voorjaar van 2023.

Stuur een email naar info[at]gvgtrotterdam.nl om je aan te melden.