Klankbord Maritiem Museum Rotterdam

Het Maritiem Museum Rotterdam ontwikkelt een nieuwe vaste expositie die eind 2022 gereed moet zijn en zoekt hiervoor een meer inclusieve werkwijze. Het museum heeft Stichting Gedeeld Verleden Gezamenlijke Toekomst (GVGT) gevraagd om mee te denken tijdens de ontwerpfase van de nieuwe expositie.

Deel 1 van dit videoverslag gaat over de start van de Klankbord, die bestaat uit deelnemers van de cursus Geschiedenis van het Nederlandse koloniale en slavernijverleden.
Deel 2 zal eind 2021 verschijnen, wanneer de werkzaamheden voor de nieuwe expositie gaand zijn.
Deel 3 verschijnt eind 2022 bij de oplevering van de nieuwe expositie.

Dit videoverslag is gemaakt door Letra das Ilhas i.o.v. Stichting Gedeeld Verleden Gezamenlijke Toekomst (GVGT).

Klankbord Maritiem Museum Rotterdam, deel 1, de start

Klankbord Maritiem Museum Rotterdam, deel 2