Stichting Gedeeld Verleden Gezamenlijke Toekomst

De stichting heeft als doel: het vergroten van de kennis en het bewustzijn van de geschiedenis die inwoners van Rotterdam met elkaar delen, ter vergroting van wederzijds begrip en respect en ter versterking van de multi-etnische samenleving in heden en toekomst. In het bijzonder stelt de stichting zich ten doel aandacht te schenken aan de gedeelde geschiedenis die direct of indirect het gevolg is van de rol die Nederland heeft gespeeld als koloniale mogendheid in verschillende delen van de wereld en de manier waarop die geschiedenis doorwerkt in hedendaagse beeldvorming en sociale en culturele codes. De viering van Keti Koti in Rotterdam kent een lange historie. Het huidige Keti Koti Festival Rotterdam is ontstaan rondom het jaar 2013, toen het Rotterdamse slavernijmonument werd opgericht. Het festival zoals u dat sindsdien heeft leren kennen, heeft drie pijlers: – educatie en cursussen – herdenking bij het slavernijmonument (30 juni) – viering (1 juli).